Ophævelse af kvalitetsstyringsloven - hvad nu?


Når Kvalitetsstyringsloven efter al sandsynlighed ophæves pr. 1. juni, betyder det, at kommunerne skal beslutte, hvordan de fremover vil sikre kvalitet, effektivitet og løbende forbedring i kommunernes sagsbehandling på natur- og miljøområdet.


17-04-2013 
DS Certificering afholder i maj måned 3 gå-hjem-møder på henholdsvis Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor vi sætter fokus på de muligheder, kommunerne har for fortsat at arbejde med kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet.

På gå-hjem-mødet får du konkret og brugbar viden, så du efterfølgende er i stand til at beslutte, om du vil opretholde din certificering efter kvalitetsstyringsloven, eller du ønsker at konvertere dit kvalitetsstyringssystem til ISO 9001.

Gå-hjem-mødet afholdes følgende datoer:

21. maj 2013, kl. 13.30 til ca. 16.30, DS Certificering A/S, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. Mere information og tilmelding her.

28. maj 2013, kl. 13.30 til ca. 16.30, Ledernes KonferenceCenter, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV. Mere information og tilmelding her.

29. maj 2013, kl. 13.30 til ca. 16.30, DS Certificering A/S, Runetoften 14, 1., 8210 Århus V. Mere information og tilmelding her.


DNV GL Business Assurance Denmark A/S
Tlf.: +45 39 45 48 00
E-mail: dnvbadk@dnvgl.com
CVR: 32934382