Gør sikkerhed til en leg


Sikkerhed på legepladsen er en eftertragtet vare. Derfor spiller legepladsinspektørens arbejde med at skabe sikre rammer for børnene en større og større rolle.


29-03-2012 

Efterspørgsel på en sikker legeplads er en stigende tendens. På den baggrund vælger flere og flere kommuner, institutioner og boligforeninger at få en legepladsinspektør på besøg til at efterse legepladsen for eventuelle mangler eller fejl.

Hos DS Certificering har man valgt at sætte yderligere fokus på sikkerheden. Det betyder, at man nu både kan få legepladsen certificeret af en af deres inspektører, og man kan deltage i kurser om sikkerhed på legepladsen. Som noget helt nyt, kan man tage et kursus, hvor man uddanner sig til personcertificeret legepladsinspektør med certifikat på sine færdigheder.

”Overordnet set gælder det om at få et blik for sikkerheden på legepladserne, og de nye kurser er delt op i forskellige niveauer, afhængig af, hvor stor viden man har brug for. På kurserne lærer man om, hvad der skal til for at legepladsen er sikker, men legepladskurset af en uges varighed giver også mulighed for at man kan tage en certificeringsoverbygning,” fortæller Bjarne Lundgaard Terndrup, som er underviser på kurserne hos DS Certificering. Bjarne Lundgaard Terndrup er også indehaver af Jysk Legepladssikkerhed ApS, og han sidder med i Dansk Standards standardiseringsudvalg, S-230 for legepladssikkerhed. Det giver ham en meget sikker base at undervise ud fra.

Og netop, at man nu kan tage en overbygning og få et certifikat på, at man er personcertificeret, giver flere fordele, tilføjer Bjarne Lundgaard Terndrup:
”Når man bliver certificeret inspektør, får man DS Certificerings navn i ryggen, når man er ude og inspicere legepladser. Og referencen til, hvor man er uddannet betyder meget i branchen. Der udover skal ens certifikat generhverves hvert 3. år. På den måde sikres det, at inspektørerne altid har den nyeste viden, når standarderne for legepladssikkerhed løbende bliver opdaterede.”

Med flere muligheder for at efterleve de stigende krav til sikkerhed, bliver det lettere at finde den rette løsning på at skabe tryghed på legepladsen.

Få en legepladsinspektør på besøg
DS Certificering har gennem mange år lavet inspektioner af legepladser ved at sende en af deres inspektører ud. Så bliver legepladsen gennemgået fra ende til anden, og inspektøren udarbejder en inspektionsrapport.

Her er det naturligt efterfølgende at få legepladsen certificeret med DS-mærket, så man beviseligt kan fortælle de legende børns forældre, at legepladsen lever op til alle sikkerhedskrav, og at der er fuldt fokus på forebyggelse af ulykker.

Få vished om, hvad en sikker legeplads er
Uanset, hvor stort behovet for viden om legepladssikkerhed er, er der et passende kursus hos DS Certificering.

På legepladskurset, som varer en uge, gennemgår man standardernes krav til legepladsens sikkerhed, gennemgår lovkrav og ser på afgørelser fra standardiseringsudvalget S-230. Og målgruppen for kurset er bred:
”Uge-kurset er bl.a. målrettet landskabsarkitekter, forsikringsfolk, sælgere og montører i branchen, samt kommunale medarbejdere, der indkøber legeredskaber. De har behov for at vide noget om reglerne på legepladsen, hvordan standarderne skal opfattes, og hvor skillelinjerne er mellem, hvad man må, og hvad man ikke må,” siger Bjarne Lundgaard Terndrup om målgruppen for uge-kurset, som også åbner op for mulighed for at tage overbygningen til personcertificeret legepladsinspektør.

Kurset Praktisk legepladssikkerhed på to dage er mere praktisk betonet. Det henvender sig til pædagoger, daglige ansvarlige for legepladser på institutioner og skoler, ansvarlige i boligforeninger og forældre, som vil opnå viden om, hvad man skal holde øje med på en legeplads.
”Som en del af to dags kurset besøger vi en legeplads, hvor vi gennemgår den for fejl og får en praktisk vinkel på det hele. Man skal fx kigge på faldunderlagene og se, om der er store buler for enden af rutsjebanen eller under gyngerne, for så skal det trækkes jævnt med riven, og vi ser efter om gyngelejer er løse eller slidte, om der begynder at opstå råd i træ, og om der har været hærværk osv.,” fortæller Bjarne Lundgaard Terndrup. Man bliver med andre ord klædt på til hver dag at forebygge ulykker på legepladsen.

Det handler om mavefornemmelser
Uanset, om man deltager i et af kurserne, eller får en af DS Certificerings inspektører på besøg til at certificere legepladsen, har Bjarne Lundgaard Terndrup en forventning om, at det vil være en øjenåbner for alle voksne, som på den ene eller den anden måde arbejder med legepladser.  Dermed bliver der skabt sikker leg for børnene, og ro i maven hos forældrene – det er det, det hele handler om.DNV GL Business Assurance Denmark A/S
Tlf.: +45 39 45 48 00
E-mail: dnvbadk@dnvgl.com
CVR: 32934382