Funktioner

Brændeovne


Brændeovne med DS-mærke holder længere og forurener mindre.


Udover hyggen er formålet med brændeovne at varme stuen op, og gerne med så lille et forbrug af brænde som muligt og med den mindst mulige meljøbelastning. DS-mærket på en brændeovn er forbrugernes sikkerhed for, at ovnen overholder krav vedr. miljø, nyttevirkning og tæthed.

Hvorfor vælge en DS-mærket brændeovn?

Mange af de brændeovne, som sælges i Danmark har et DS-mærke på bagsiden.
En DS-mærket brændeovn

•  kan holde til at blive brugt
•  bevarer sine gode egenskaber i mange år
•  svarer til en afprøvet brændeovn.

Med en DS-mærket brændeovn får du desuden den maksimale varme ud af dit brænde både nu og fremover.


Produktionen overvåges

DS-mærkede brændeovne opfylder en række minimumskrav vedr. miljø, nyttevirkning og tæthed.

Produktionen af DS-mærkede brændeovne overvåges af DS Certificering A/S. Overvågningen omfatter bl.a. en kontrol af, om de brændeovne, der produceres, er identiske med de afprøvede brændeovne og om produktionen gennemføres i henhold til virksomhedens kvalitetssystem.


Gode råd om brændeovne

• Brændet skal være tørt.
• Diameteren på brændet skal typisk ikke være mere end 5-6 cm.
• Du bør ikke brænde affald i din brændeovn. Det forurener, ødelægger brændeovnen og giver utilfredse naboer.
• Læs brugervejledning - også selv om du har brugt brændeovn i mange år.
• Skift pakninger i låger når de er slidte. En tæt brændeovn udnytter brændet bedst og forurener mindst.


Hvilke krav er der til brændeovne?

Kravene til DS-mærkede brændeovne beskrives i en række standarder og i betingelserne for ordningen:

•  DS/EN 13240 Rumopvarmere fyret med fastbrændsel - Krav og prøvningsmetoder
•  NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder. Røykutslipp.

Mærkning  DS/EN 13240  DS  DS Plus 
Test Som beskrevet i DS/EN 13240  Som beskrevet i DS/EN 13240  Som beskrevet i DS/EN 13240 samt dele af NS 3058
Virkningsgrad  Bedre en 50% Bedre end 70% Bedre end 70% 
CO-indhold i røggas  Mindre end 1,0%  Mindre end 0,3%  Mindre end 0,3%
Støvemission  Intet krav  Intet krav  Mindre end 20g/kg brænde målt ved belastningsområde 1 iht. NS 3058-1 afsnit 5 
Tæthed  Ingen krav Skærpet krav til tæthed.Mindst 5% af alle brændeovne kontrolmåles Skærpet krav til tæthed.Mindst 5% af alle brændeovne kontrolmåles
Kvalitetskontrol  Ingen krav  Krav om at der er indført kvalitetsstyring i produktionen. Krav om at der er indført kvalitetsstyring i produktionen.
Ekstern kontrol  Ingen krav  Ekstern kontrol af inspektion af brændeovne, produktions- og kontroludstyr i forbindelse med godkendelse samt opfølgende besøg en gang årligt. Ekstern kontrol af inspektion af brændeovne, produktions- og kontroludstyr i forbindelse med godkendelse samt opfølgende besøg en gang årligt. 

Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af kravene til DS- og DS PLUS-mærkede brændeovne sammenlignet med bl.a. krav for at kunne CE-mærke brændeovnen:

DS/EN 13240, SP 1695 og NS 3058 er standarder, som bl.a. beskriver, hvordan en brændeovn skal afprøves.
De viste krav er for almindelige håndfyrede brændeovne.

Link:

Teknisk information  Teknologisk Institut  
Bygningsreglement Erhvervs- & Byggestyrelsen  
Miljøstyrelsen  Miljøstyrelsen 
Organisation  DAPO
Organisation  Ecolabel
Fyring i brændeovne - KL  Korrekt fyring   
Fyring i brændeovne  Miljøstyrelsen Korrekt fyring 


 Se hvilke producenter, der har DS-mærkede brændeovne

Tilbage til ProduktcertificeringDNV GL Business Assurance Denmark A/S
Tlf.: +45 39 45 48 00
E-mail: dnvbadk@dnvgl.com
CVR: 32934382